Be savininkės sutikimo platinti informaciją iš šios svetainės draudžiama !

Vokiečių dogų veislės istorija

Kalbant apie senasias šunų veisles, sužinoti pilnai viską apie jas neįmanoma. Nes žmonės tūkstantmečiais veisė šunis, nesirūpindami apie jų veislingumą. O sąmoningas šunų veisimas kartu su terminu kinologija (gr.kyon (kilm.kynos) - šuo + logos - mokslas), tiriantis šunis, šunų veislių kilmę, jų anatomiją ir fiziologiją auginimą priežiūrą šėrimą dresavimą ir paskirtį yra nelabai senas reiškinys. Kaip tik tai šiandien ir apsunkina pilnai ir tiksliai atskleisti vokiečių dogų veislės istoriją ir raidą. Ją galima atskleisti tik fragmentiškai, remiamtis visais įmanomais šaltinias, kur yra minimas dogo vardas arba aptinkamas jo atvaizdas. Tačiau apie vieną veislę kaip apie uždarą grupę, galima šnekėti tik tada, kai nusistovėjęs ir dokumentiškai užfiksuotas yra veislės standartas (konkretus šuns būdo, elgesio, judejimo ir eksterjero aprašymas). Taigi, apie vokiečių dogų. veislę, kaip apie veislę, galima šnekėti tik pradedant nuo 1891 m., kai Vokietijos veisėjai pilnai sudarė ir užregistravo oficialų veislės standartą. Ir nors vokiečių dogų aprašymai randami ir žymiai ankstesniais metais, tačiau šios veislės tikrą istoriją galima pradėti tik nuo 1891m., o iki tol vokiedių dogų raidą laikyti tik veislės priešistorija.

______..

 

PRIEŠISTORIJA IR VEISLĖS PIRMTAKAI

leškant vokiečių dogų pirmtakų, žvilgsnis nukrypsta į senovės meną ir į seniausius rašytinius šaltinius. Jau prieš 2000 m.pr.Kr. minimi milžiniški šunys, kurie buvo aptikti dideliuose Azijos plotuose ir daugelyje kitų pasaulio dalių. Kaip manoma, tai senieji Tibeto dogai. Patys pirmieji šių šunų aprašymai randami ankstyvojoje kinų literaturoje (1112 m.pr.m.e. kinų knygoje Cy King). O Antikos laikais iš knygos į knygą keliavo anekdotai, legendos ir mistiniai aprašymai bei didelių ir galingų šunų pavaizdavimai. Visa tai rodo, kad labai dideli šunys, panašūs į dogus, nuo neatmenamų laikų buvo labai plačiai paplitę po pasaulį. Kas tai lėmė ir kur buvo viso to pradžia, galima tik numanyti, remiantis pasaulio tautų ir meno istorijos dėka. Tadiau negalima pasakyti, kad genėtiškai šie dideli šunys yra kilę iš uždaro regiono. Be to, dar būtina pabrėžti, kad rūpestingas maišymas gigantiškų veislių iš skirtingų regionų, ir tikslingai planuojamas tokių šunų veisimas, buvo rūpestis daugelio karališkujų rūmų visame pasaulyje ir visais amžiais. Taigi, kalbėdami apie vokiečių dogų veislės priešistoriję mes dalinai kalbame apie visus doginius šunis bendrai. Kurie "tik daug vėliau , priklausomai nuo paskirties ir panaudojimo buvo, skirstomi kaip molosiniai šunys: mastifai, 1 senbernarai, rotveileriai, bordo dogai, bokseriai, niufaudlendai, na ir, žinoma, šunų giminės apolonai - vokiečių dogai. Tai kur ir kokia visų šių didelių šunų pradžia?
Maidaug 500 m.pr.Kr. senoviniuose reljefuose aptinkami dideli šunys, panašūs į dogus, šalia asirų karių, ir jie vadinami "karo dogais". Kad vokiečių dogų pirmtakai taip plačiai paplito, buvo ankstyvujų asirų karalių, turtingujų ir pirklių nuopelnai. Kaip tik asirų ir šumerš senovės mene daugiausia ir randama didelių, galingų šunų atvaizdų, panašių i dogus. Kad šie šunys buvo naudojami kaip koviniai (to nereiketij maišyti su šunų kovomis, nes kovinis šuo senovėje buvo naudojamas kaip ginklas kare), byloja rašytinis faktas, kad karalius Kambisonas tokius šunis turėjo savo kariuomeneje. Ir galima tik numanyti, kad ne tik šis karalius naudojosi šiuo ginklu, nes Asirijos Imperijos gyvavimo laikotarpis buvo gana ilgas, tačiau kad išsaugotų savo imperiją asirams teko nuolatos kovoti. Dar asirių šunys senovės literatūroje apibūdinami taip: "...tai buvo masyvūs šunys, labai aukšti, beveik asilo ūgio, su didele galva." Asirai buvo žinomi, kaip kultūringa ir turtinga tauta. Jų prekyba su kitomis šalimis buvo labai išsivysčiusi . Jie vykdavo dideliaisiais prekeivių keliais parduoti aukso, sidabro, dramblio kaulo ir kitų gerybių. Tad nieko nuostabaus, kad su jais keliaudavo ir didieji jų šunys, kurie buvo veisiami asirų karalystėse. Šito įrodymas yra faktas, kad kaip tik šitie dideli šunys buvo pastebėti tuose prekybos keliuose, kuriuos naudojo asirai. Taigi, iš persų, asirų, tibeto dogai, tuometinio šunų eksporto dėka, labai plačiai plito tarp tuometinės diplomatijos. Taip pateko i Epyrų šalis, Egiptą Graikiją ir kitas Egėjo jūros teritorijas. Kaip tik čia gyveno molosų gentis, kurios nariai labai pamėgo šiuos didelius šunis ir aktyviai veisė. Žinoma, gyvenimo sąlygos Epyre žymiai skyrėsi nuo Tibeto, iš kur didieji doginiai šunys pradėjo savo kelią po pasaulį, o tai keitė ir jq išvaizdą bei būdą.
Šunys, veisiami molosų, buvo kaip ir ankščiau galingi, tačiau tapo visai trumpaplaukiais, kas neišvengiama viduržemio klimatui. Molosų gentis didelių šunų veisimą pavertė kaip nacionaline tradicija, o patys šioje teritorijoje užvaldė savotišką monopoliją šunų veisime. Dėl to šie šunys ir gavo "molosų" vardą nors ir dabar mažai kas šį pavadinimą sieja su molosų gentimi, išsiskiriančia "kinologiniu azartu".

.... .. ...

....................... .

O 6-ame mūsų e.a. tokie šunys , žinomi kaip molosų šunys, buvo atvezti į Britaniją finikiečių. Ir žmonės pradėjo veisti šiuos šunis kaip medžioklinius, apsauginius ir karo šunis. Vėliau jie buvo sukryžminti su didžiaisiais airių šunimis, kurie dar vadinami airių greihaundais. Ir šis kryižminimas davė medžioklinius šunis, kurie dar plačiau pasklido pasaulyje ir buvo naudojami didelių žvėrių medžioklei. Be galo mėgstami dvaruose, jie buvo dovanojami karaliams ir didikams, kaip labai vertinga dovana. Jų vertė buvo tokia brangi, kad jį nužudyti reiškė mirtį tarm, kas tai padarė. Taigi, sekantis būdas po asirų, šių šunų paplitime, kaip jie patekdavo iš šalies į šalį, buvo per karalius ir diduomenę, o pastarieji savo veisimą vykdė namuose. Ankstyvaisiais laikais iki viduramžių šie šunys plito: 1. per prekybą 2. per karus (kaip karo trofėjai), 3. kaip karališkos dovanos.
Šiuos didelius šunis buvo pamėgę graikai ir romėnai. Šie juos naudojo kaip medžioklinius ir karo šunis. Panašiai tuo pat metu buvo žinoma, kad panašūs dideli šunys egzistavo ir Rusijoje bei Vokietijoje. Iškyla naturalus klausimas, kokiu budu jie ten pateko. Manoma, kad po Aleksandro Didžiojo karalystės žlugimo, į kurios sudėtį įėjo ir Epyras, molosai papuolė į Romos imperiją o po to i Afriką. O iš Afrikos, finikieąių ekspedicijų dėka, i Angliją. Kartu per karinius žygius pateko į galų teritorijas ir germanų gentis.
Taigi, šunų apolonas - vokiečiių dogas, savo kraujyje turi tibeto dogų, senųjų asirų dogų ir antikos molosų kraujo, arba kitaip tariant, tai yra šio šuns kilmės linijos. Visų didziujų veislių doginių šunų arba dar kitaip vadinamų molosinių šunų veislių, veisimas vystosi kaip dirbtinė atranka individualių šunų su pageidaujamomis savybėmis. O taip pat, kryžminimas su kitomis veislėmis, tikintis dar labiau užtvirtinti pageidaujamas veisiamo šuns savybes. Nekyla abejonių, kad šiandieninio vokiečių dogo išvaizdai įtakoja tai, kad jo kraujas buvo kryžmintas naudojant pagrindinį protėvį Tibeto dogą su kurtų krauju. Kas suteikia jam silueto lengvumą, gracingus judesius, bei pagerina jo būdą, apribojant agresiją.
Dėl šios veislės pavadinimo prancūzų kalboje "Danois"(danas) anglų - "Great Dane" (didysis danas) buvo bandymai suabejoti šios veislės vokiška kilme ir priskirtiją Danijai.

..................... .....

XVII - XIX amžiais vokiečių dogų protėvius dėl jų labai didelio paplitimo ir vieningo susitarimo stokos imta vadinti : zanfangeriais, Ulmo dogais, didziaisiais dogais, Taigos dogais , Danijos dogais, senuoju Vokietijos mastifu, bulenbeizeriu ir t.t...
1879 m. vokiečai nusprendė padaryti galą tokiai įvairovei ir Vokietijos veisėjai, pirmininkaujant Bodinosui, nusprendė priskirti dogą nacionalinei Vokietijos veislei ir vieningai ateityje šia, veislę vadinti vokiečių dogu. Tuo pat metu buvo sudarytas vokiečių dogo aprašymas ir veisimo knyga, kurioje vokiečių dogas aprašomas kaip: "...sudėtas kaip gražus arklys, jis pasižymi dideliu ūgiu ir jėga bei elegancija. Jame nėra mastifo nerangumo, bet jis ne toks jau lengvas kaip kurtas. Jame atsispindi aukso vidurys tarp visų šių savybių." Planinga vokiečių dogų veisimo pradžia kaip tik sutampa su vokiečių dogų klubo įkūrimu Vokietijoje 1888 m. ir pirmojo vokiečių dogų veisimo knygos tomo išleidimu ("Deutsche Doggen Zucht Buch") - Tuo metu ši veislė jau buvo žinoma daugelyje kitų šalių, ko įrodymas yra pačio pirmojo vokiečių dogų klubo įkūrimas Anglijoje 1883 m. (kur net 5m. aplenkiama Vokietija).

Tačiau 1891m. Vokietijos veisėjai sudarė ir raštiškai patvirtino pirmajį oficialų vokiečių dogų veislės standartą, kuriuo remiantis vėliau buvo priimti veislės standartai ir kitose Europos šalyse bei Amerikoje. Buvo nustatyta, kad vokiečių dogas turi būti: aukštas, stipraus skeleto, su išraiškinga galva, harmoningai sudėtas, kilnus, elegantiškais judesiais ir atkaklus šuo. Šis pagrindinis apibūdinimas pilnai išliko ir iki šių dienų, o pataisymai ir keitimai labai nežymūs, pažymintys tik šios veislės vystimosi progrese nekeičiant daugiau kaip prieš šimtmetį nustatytos veislės pagrindinės charakteristikos.

Ir pabaigai būtina pabrežti, kad kiekviena šalis ir kiekvienas regionas turi savitą vokiečių dogų tipą. Žinant visą dogų priešistorę tai nebeatrodo keista. O be to, tas skirtumas varijuoja tik tarp ūgių (nuo labai aukšto iki palyginti žemo), tarp dviejų tipų sunkaus ir lengvo (nuo labai sunkaus, daugiau mastininio iki labai lendvo, daugiau kurto), tarp galvos tipų: ilgos ir lengvos, ir labai masyvios - trumpos. Tačiau nors ir kiekviena šalis turi savitą vokiečių dogų tipą visame pasaulyje yra labiau vertinami elegantiški, gracingi, turintys grakštų siluetą, ilgą kaklą ir vidutinio lengvumo galvą. Atiduodama pirmenybė šuniui, kurio visame kūne vyrauja proporcija ir harmonija, kur nieko nėra "per daug" ar "per mažai."

Pagrindinis schematiškas vokiečių dogų priešistorės raidos vaizdavimas :

IŠ TIBETO ŠUNŲ - IKI ASIRŲ DOGŲ - PER MOLOSUS - IKI ŠIŲ DIENŲ VOKIEČIŲ DOGŲ

............................... .......

Otto v. Bismarck (1815 - 1898 ) su savo dogu. Žmogus beveik 60 metų puoselėjęs vokiečių dogų veislę.

........................................

Eiti į senovinių fotografijų galeriją ........................................................ Vokiečių dogų veislės standartas

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai